Instalacje fotowoltaiczne a wzrost napięcia sieci

Pod jednym z artykułów, które opublikowaliśmy na naszej stronie pojawił się komentarz czytelnika wskazujący na problem wykorzystywania instalacji fotowoltaicznych. Mowa o podwyższonym napięciu sieci, które może doprowadzić do uszkodzenia sprzętów elektronicznych nie tylko w domu posiadającym instalację PV, ale również w budynkach w sąsiedztwie.
Czy jest to prawdą? Czy problemy tego typu zdarzają się często? Jak sobie z nimi poradzić? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania i rozwiać pojawiające się wątpliwości.

Dlaczego pojawia się wzrost napięcia?

Domowa instalacja fotowoltaiczna w większości przypadków działa według takiego samego schematu. Zakłada on wyłączenie lub ograniczenie  jej działania w chwili gdy generuje ona maksymalną moc.  Zjawisku towarzyszy bardzo duży wzrost napięcia fazowego sieci. Problem ten pojawia się przede wszystkim w przypadku instalacji jednofazowych i dotyczy wyłącznie słonecznych, letnich dni, kiedy słońce operuje bardzo silnie.
Nie da się ukryć, że pojawiające się zwiększone napięcie sieci może doprowadzić do uszkodzenia sprzętów elektronicznych, które do niej podłączamy, szczególnie w sytuacji, w której nie korzystamy z zabezpieczeń takich jak warystory.

Problem może pojawiać się szczególnie w sytuacji, w której mamy do czynienia z instalacjami znajdującymi się zbyt blisko transformatora oraz w przypadku przestarzałych sieci energetycznych.

Co możemy zrobić?

Aby uniknąć występowania tego typu problemów w naszej firmie dbamy nie tylko o to, by uwzględnić wszystkie te kwestie podczas wykonywania projektu i instalacji, ale również dbamy o dokładne wykonanie pomiarów po uruchomieniu instalacji. Tylko to daje nam bowiem możliwość wykrycia ewentualnych problemów.
Pamiętać należy, że wykonać pomiar impedancji pętli zwarciowej pomiędzy L i N w punkcie przyłączenia instalacji fotowoltaicznej. Pomiary te wykonuje specjalnymi miernikami dostosowanymi do tego celu. Ich wynik jest niezwykle istotny nie tylko ze względu na ochronę sprzętów domowych przed awariami, ale również dla bezpieczeństwa pożarowego.
Wykonanie pomiarów ma bowiem na celu sprawdzenie skuteczności zabezpieczeń przeciwporażeniowych, które mają za zadanie spowodować samoczynne wyłączenie zasilania w chwili zwarcia.
Jeśli okaże się, że w punkcie przyłączenia instalacji fotowoltaicznej, impedancja sieci jest zbyt wysoka żeby przesłać przez sieć daną moc możemy zastosować kilka rozwiązań, które powinny zminimalizować lub rozwiązać problem.
Wśród nich wymienić możemy:

  • lokowanie falownika możliwie blisko rozdzielnicy głównej w budynku;
  • dobór odpowiednich przewodów,
  • stosować się do zasady minimalizacji spadku napięcia poniżej 1%.

Jeśli mamy do czynienia z regionami o słabej infrastrukturze energetycznej należy wziąć to pod uwagę już na etapie projektowania instalacji. W takiej sytuacji unikamy instalacji fotowoltaicznych większych mocy. Istnieje również możliwość wystąpienia do zakładu energetycznego o zwiększenie mocy przyłączeniowej budynku.

Jak zabezpieczyć się przed wahaniami napięć?

Czasem sytuacja nie dotyczy jednak właściciela instalacji fotowoltaicznej, lecz (jak w przypadku naszego czytelnika) osoby mieszkającej w sąsiedztwie. Jeśli instalacja naszego sąsiada nie jest wykonana poprawnie i mamy do czynienia z wzrostami lub spadkami napięcia możemy zrobić sporo, by zabezpieczyć swoje sprzęty domowe.
Zaczynamy oczywiście od zgłoszenia problemu do dostawcy energii. Część z nich jest w stanie zaoferować nam rozwiązania dzięki którym sieć stanie się stabilna.
Poza tym w domu możemy zastosować stabilizator napięcia zmiennego. Jest to urządzenie, które najprościej określić jako transformator z kilkoma odczepami. Układ sterujący stabilizatora za pomocą przekaźników przekazuje odpowiednie napięcie na wyjście. W efekcie napięcie jest podwyższane lub obniżane. Urządzenie działa bardzo szybko – reakcja na wahania napięcia występują w ciągu 4ms.

Skorzystaj z fachowej pomocy!

Nasz zespół pomoże Ci w doborze odpowiedniej instalacji fotowoltaicznej!
Facebook
Twitter
WhatsApp